فروشگاه وای توی

حفاظ های ایمنی مهدکودک

تجهیزات حفاظ های ایمنی برای کودکان

یکی از زیباترین تجربه های دنیا، دیدن رشد و بلوغ کودکان است.

در زمان رشد کودکان ما با مواردی روبرو می شویم که برای امنیت محیط زندگی کودک اهمیت دارد.

کودکان در هر محلی که حضور دارند، نیازمند این هستند، که آن مکان به موارد ایمنی تجهیز شده باشد.

اطلاعات تکمیلی

استفاده از تجهیزات ایمنی کودک برای هر سنی الزامی است.

شما در محیط های خانه موارد بسیاری را مشاهده می کنید که احتمال آسیب رساندن به کودک وجود دارد.

برای همین باید در همه قسمت های خانه نکات ایمنی در نظر گرفته شود،

در محیط خانه برای کودک در سنین مختلف از تجهیزات متفاوت استفاده می شود.

در زمان رشد کودک و حرکت چهار دست و پایی آن در محیط خانه، برای محل های مانند میز ها، در و اشیاء که نزدیک به زمین قرار دارند، از  تجهیزات ایمنی کودک مانند محافظ گوشه میز، محافظ قفل کابینت و.. استفاده می کنیم.

اگر محیطی مانند آشپزخانه و یا پله ای در منزل یا مهدکودک وجود دارد، از نرده های محافظ برای حفاظ از کودک استفاده می شود.

شما می توانید از دوربین های مخصوص کودکان با قابلیت دید در شب برای مراقبت بیشتر از کودک خود استفاده کنید.

هیچ محصولی یافت نشد.

مقایسه